Psychoterapia

 

Chcąc podróżować… trzeba wybrać środek transportu…

 

2-Psychoterapia-1

Psychoterapia psychodynamiczna jest nurtem psychoterapii wywodzącym się z klasycznej psychoanalizy, wykorzystującym stale rozwijające się teorie dynamiczne oraz wiedzę z zakresu psychologii klinicznej i psychiatrii.

Jej istotą jest założenie, iż działaniem człowieka, jego pragnieniami oraz wyborami życiowymi sterują wewnętrzne, nieświadome popędy oraz siły motywacyjne, między którymi często zachodzi konflikt. Objaw psychopatologiczny jest tu zjawiskiem wieloprzyczynowym; może wynikać zarówno ze wspomnianych wewnątrzpsychicznych konfliktów, jak i deficytów rozwojowych czy defektów organicznych.

Praca psychoterapeutyczna polega zatem na uzyskiwaniu wglądu pacjenta w nieświadome treści dotyczące własnych potrzeb, a także zrozumieniu znaczenia historii oraz wczesnych doświadczeń. Relacja jaką tworzy pacjent i psychoterapeuta jest przestrzenią, w której powstaje możliwość modyfikacji utrwalonych wzorców budowania relacji, sposobów funkcjonowania w związkach z innymi ludźmi, zmiany sposobów przeżywania siebie i innych, zmiany mechanizmów psychicznych będących pierwotną przyczyną zaburzeń nerwicowych, afektywnych i osobowości.

Oferuję pomoc terapeutyczną osobom, które odczuwają dyskomfort dotyczący:

  • trudności w relacjach osobistych i zawodowych

  • zaburzeń depresyjnych, doświadczenia utraty bliskiej osoby

  • poczucia osamotnienia, nudy i pustki, niskiej samooceny

  • lęków, fobii, natręctw oraz innych zaburzeń nerwicowych

  • zachowań autodestrukcyjnych oraz różnego typu zaburzeń osobowości

  • traumatycznych przeżyć uniemożliwiających powrót do równowagi.

Zapraszam także osoby, które pragną zadbać o swój rozwój osobisty, poznać siebie głębiej i lepiej korzystać ze swoich zasobów wewnętrznych, a także rodziców pragnących poprawić komunikację z własnym dzieckiem, zadbać o jego prawidłowy rozwój lub poszukać przyczyn i rozwiązań problemów wychowawczych.